Čtvrtkruhy, 2015 | dispozice čtyř čtvrtkruhových výstavních panelů vložená do půdorysu
funkcionalistické architektury Domu umění města Brno tak, aby výrazně změnila
pravoúhlou funkcionalistickou dispozici výstavních prostor
instalace pro výstavu: Dalibor Chatrný, retrospektivní výstava
Dům umění města Brna, 2015
50