Interiér I. 2011 | vestavba na stávající mramorovou podlahu v pasáži
Hotelu International Brno v podobě nepřístupného bílého prostoru
viditelného celoprosklenou čelní stěnou
materiály: dřevo, OSB desky, Palmfoam, sádrokarton, bezpečnostní thermo-izolační sklo
rozměry: š. 530, v. 225, h. 355cm
instalace: výstava Brno Art Open’11 – sochy v ulicích Dům umění Brno
39