Ne&viditelná, 2018–19 | architektura expozice je koncipována tak, aby ve své
hlavní části (západní, jižní a východní křídlo budovy) byla co nejvíce včleněna
do architektury Veletržního paláce, ve své sochařské části (ochoz Malé dvorany)
je naopak výrazně tvarově a materiálně exponována
instalace stálé expozice: Umění dlouhého století, 1796–1918
pro Národní galerii Praha, Veletržní palác, 2019
68