KŘIVKY 2000 | deformace prostoru biomorfním zakřivením stěnových příček
alternujících dispozici galerie
architektura / instalace výstavy Aktuální nekonečno – výtvarné umění od baroka po současnost
Galerie hlavního města Prahy, Městská knihovna 2000–01
28