kneaded knowledge – jazyk keramiky 2017 | expozice keramiky ve spolupráci
s Kunsthaus Graz s důrazem na práce Ai Wei Wei a Edmunda de Waal
Muzeum moderního a současného umění, Národní galerie Praha, Veletržní palác, 2017 59