ROVINY 2003 | strukturování prostoru do paralelních plánů/panelů s průchody
na diagonální osu, odstupňovaná změna proporcí panelů a jejich průchodů
vytvořila optickou deformaci proporcí celého prostoru
architektura / instalace výstavy PERFECT TENSE – současná česká mladá malba,
Jízdárna Pražského hradu 2003–04
32